روشهای پرداخت وجه در فروشگاه اینترنتی اورجینــال 

پرداخت وجه ، پس از انتخاب محصول  و تکمیل اطلاعات ، در مرحله آخر و به روشهای زیر امکان پذیر میباشد ،

  

پرداخت وجه برای تهران :

وجه سفارشات ارسالی برای " تهران " ، توسط یکی از روشهای زیر امکان پذیر میباشد ،

1 - پرداخت در محل ( وجه نقد و کارتخوان سیار ) ، 2 - انتقال وجه ( کارت به کارت ) ، 3 - درگاه پرداخت آنلاین ( بانک سامان ) ،

پرداخت وجه برای حومه تهران :

وجه سفارشات ارسالی برای " حومه تهران " ، توسط یکی از روشهای زیر امکان پذیر میباشد ،

1 - انتقال وجه ( کارت به کارت ) ، 2 - درگاه پرداخت آنلاین ( بانک سامان ) ،

 

پرداخت وجه سایر شهرها :

وجه سفارشات ارسالی برای " سایر شهرها " ، توسط یکی از روشهای زیر امکان پذیر میباشد ،

1 - انتقال وجه ( کارت به کارت ) ، 2 - درگاه پرداخت آنلاین ( بانک سامان ) ،