میخچـه و پینـه پا

میخچـه و پینـه پا

منشاء برخی از پینه ها دارای یک مرکز عمقی است که به عنوان یک تجمع هسته ای مانند ، شناخته می شوند. پینه ها به دلیل وارد شدن فشار فزاینده بر نواحی خاصی از کف پا گسترش پیدا می کند.

خار پاشنه پا

خار پاشنه پا

درد پاشنه به علل متفاوتی ایجاد میشود ولی شایعترین علت آن فاسئیت پلانتاراست. فاسئیت پلانتار بیماری بسیار شایعی است بطوریکه حدس زده میشود حدود ده درصد از افراد به نوعی در طول زندگی خود درگیر این بیماری میشوند.

کوتاهی انگشت شست پا

کوتاهی انگشت شست پا

در بیماری پای یونانی یا سندرم مورتون، انگشت شست پا، کوتاهتر از انگشت دوم پا می باشد. در این حالت منشاء انگشت شست که از استخوان متاتارسال می باشد، کوتاه است و سر استخوان متاتارس دوم بلندتر بوده و بیش از حد وزن بدن را تحمل می کند.

برجستگی انگشت کوچک پا

برجستگی انگشت کوچک پا

هنگامی که استخوان های پایتان از داخل جابجا می شوند، موجب می گردد که یک برجستگی کوچک بر روی سطح خارجی پا به وجود بیاید که باعث ایجاد فشار و ایجاد چرخش در جهت خلاف انگشتان پایتان می گردد.

روی هم افتادن انگشت پا

روی هم افتادن انگشت پا

این بیماری معمولا به دلیل تغییر زاویه انگشت شست ایجاد می شود که موجب تغییر شکل و در هم رفتگی انگشتان کناری می شود. همچنین می تواند به علت خمیدگی انگشتان یا انگشت چکشی ایجاد شود.

درد قوس کف پا

درد قوس کف پا

درد قوس کف پا ، به دلیل ایجاد التهاب در وسط (یا قسمت میانی) بافت کف پا اتفاق می افتد که مجموعا موجب کشیدگی حدفاصل انگشتان تا پاشنه در کف پا می گردد.

درد پشت پاشنه پا

درد پشت پاشنه پا

تاندون آشیل، از پا در برابر فشارهای زیاد حاصل از دویدن و پریدن و شرایطی که با استفاده ی بیش از حد و یا تخریب بافت که بافت را در معرض التهابات تاندونی قرار می دهد،

انحراف انگشت شست پا

انحراف انگشت شست پا

این بیماری یک ناهنجاری استخوانی در مرکز اتصال استخوان و مفصل شست پا می باشد.در بیمارانی که این ناهنجاری استخوانی را دارند،

درد پاشنه پا

درد پاشنه پا

درد پاشنه پا یا التهاب غلاف یا فاشیای کف پا یک آسیب رایج و ناراحتی همیشگی بعضی افراد از جمله دوندگان، افرادی که پیاده روی های طولانی مدت دارند، کوهنوردان و تقریبا تمام افرادی که فعالیت های روزانه آنها به صورت ایستاده انجام می گردد،

درد زیر انگشتان پا

درد زیر انگشتان پا

متاتارسالژی نام عمومی درد در ناحیه جلویی کف پاهایتان، زیر سر استخوان های متاتارسال شما می باشد. متاتارسالژی می تواند به وسیله ی اثرگذاری شماری از شرایط مختلف روی پا ایجاد شود.